Handelsbetingelser

Definitioner

Aftalens parter:
“Køber” anvendes om den fysiske person, og som ved afgivelse af en bestilling til Davidscoffee.dk afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer. “Davidscoffee.dk” anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Davidscoffee.dk oplyses varens væsentlige egenskaber,  for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til DAVIDS COFFEE via e-mail på info@davidscoffee.com eller kontakte Kundeservice.

Priser:
Alle priser i denne shop er i danske kroner (DKK) angivet inklusiv moms (priserne være oplyst uden moms samtidig). Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Rabatter:
DAVIDS COFFEE tilbyder forskellige former for rabat, jf. nærværende webshop. Flere rabatformer kan ikke kombineres og anvendes samtidig. Rabatter og vilkår kan ændres uden forudgående varsel.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Davidscoffee.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Davidscoffee.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til DAVIDS COFFEE om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem Køber og DAVIDS COFFEE er først indgået, når DAVIDS COFFEE ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger, du indtaster ved køb af varer, opbevares ikke, men bliver sendt via vores Gateway (lovpligtig) direkte til Nets i krypteret form. Ved køb med kreditkort trækkes beløbet først fra din konto, når varen pakkes hos Davidscoffee.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
På det tidspunkt, hvor de bestilte varer overgives til fragtfirmaet, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, herunder tredjemands forhold, til Køberen. Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

Reklamation:
Davidscoffee.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Fakturaen skal fremvises til DAVIDS COFFEE i forbindelse med anvendelse af reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til DAVIDS COFFEE inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Davidscoffee.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for DAVIDS COFFEE’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Davidscoffee.dk.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for DAVIDS COFFEE’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

DAVIDS COFFEE afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden Davidscoffee.dk, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Davidscoffee.dk det modtagne beløb, efter varen er returneret til Davidscoffee.dk i original emballage og i samme stand som leveret til Kunden. 

Bemærk: Varer, der returneres UFRANKERET eller på efterkrav, nægtes modtagelse.

Ved returnering sker dette for egen regning. Du bedes du bruge Post Danmark – ikke alternative pakke distributører – eftersom det gør det muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – altid sammen med en kopi af fakturaen.

Skriv venligst tydeligt, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten samt at du derfor ønsker at få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler, at du sender varen retur som “forsigtig pakke” med PostNord eller med Pakkefirma GLS (husk kvittering og evt. fragtforsikring). Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – men ikke varer afhentet på vores lager eller varer solgt til virksomheder.

Afgivne oplysninger:
DAVIDS COFFEE anvender kun oplysningerne, der er indsamlet i denne e-shop, til interne formål. De indsamlede oplysninger sælges eller videregives ikke til 3.part.

Forbehold for ændringer:
DAVIDS COFFEE forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. Der tages endvidere forbehold for trykfejl, force majure og tekniske fejl i denne shop, uden for DAVIDS COFFEE’s kontrol, som kan påvirke købet.

Misbrug:
Misbrug af denne webshop medfører politianmeldelse!